Company Name
Hem
Om oss
Båtimport
Int. transporter
FAQ
Kontakta oss
 
 
30.05.2008
Här kommer vi fortlöpande att lägga in nyheter, information o.dyl. Det kan tex vara väntetider på transporter, nya regler och lagar m.m.

 
 
Worldwide
WelcomeHur går det till att ta hem en båt från USA?


Behöver jag ha en fraktförsäkring?

Upphämtning hos säljaren?

Hur ordnar jag landtransport i Sverige?

CE-märkning, hur berör det mig?

Hur lång tid tar det att få hem en båt från USA?

Vilken dokumentation behövs vid köpet?

När betalar jag frakten?

 

Hur går det till att ta hem en båt från USA?


Förutom själva båten bör du i dina beräkningar ta med frakt & hemtagningskostnader vilka bl a innefattar ev. upptagning ur vattnet, omlastning, transportvagga, trailer, lokalfrakt från försäljningsställe till utskeppningshamn, hamn- avgifter, vinterkonservering, demontering av ev. radarbåge, krympplastning, oceanfrakt, importavgifter, exportdeklaration, kaj & terminalavgifter i Göteborg,  tull, moms, CE-märkning, samt lokalfrakt från Göteborg till din hemort/uppställningsplats Tänk på att göra en så realistisk kalkyl som möjligt.


Det finns mer båtar tillgängliga i USA än någon annanstans i hela världen. Utbudet är enormt och priserna mycket gynsamma med alla mått mätt. Att hitta rätt båt innebär att kunna få så mycket båt för pengarna som möjligt utefter de förutsättningar du satt upp. 

Det är inte alla gånger säkert att just den billigaste båten är just den som passar dig bäst. Avståndfrån försäljningsplatsen till utskeppningshamnen kan ibland bli högre än själva sjöfrakten. Från USA's östkust går det utmärkt att skeppa från hamnstäderna Jacksonville, Brunswick, Savannah, Charleston, Baltimore och New York. Ingen båtaffär är den andra lik. Båtar köps över hela landet och fraktas kors och tvärs utav olika parter. Många gånger så har säljaren liten eller ingen erfarenhet utav frakter och export. En del båthandlare har tillgång till mekaniker och båttransport; andra inte. Det gemensamma är dock att nästan alla båtar är i behov av någon sorts geografisk förflyttning för att kunna skeppas ut till Europa. Den andra gemensamma nämnaren är att samtliga båtar är i behov av någon sorts fraktförberedelse.

Behöver jag ha en fraktförsäkring?

Nej det behöver du inte men om du inte har någon så kan du inte räkna med någon som helst ersättning om något skulle hända även om du själv inte har med det att göra, det kan till och med bli så att du blir skyldig rederiet pengar om transportfartyget går till botten med din båt ombord, till sjöss kan man då förklara gemensamt haveri vilket innebär att fartyg och last delar lika på kostnaderna av fartyg och last. Separat fraktförsäkring bör tecknas antingen via ditt eget försäkringsbolag tex Trygg-Hansa eller Skandis. och/eller genom oss. F.n. ligger premien på en procent av det införtullade värdet med en självrisk om $500.

Upphämtning hos säljaren?

Oftast fungerar det bäst och billigast om säljaren kan arrangera landtransporten själv, speciellt om det är en marina som förmodligen redan har goda kontakter med åkerier i området som kan hantera båtar. Om du inte kan ordna någon transport själv - kontakta oss..

Hur arrangerar jag med landtransport i Sverige?

Din båt anlöper Skandihamnen i Göteborg och lossas på terminal utav hamnpersonal. Du kan välja hurvida du själv vill hämta upp båten med egen lastbil eller om du vill göra detta genom ombud. Vi har ett flertal pålitliga transportörer att rekommendera.

CE-märkning - hur berör det mig?

Båtar med en längd från 2,5 meter till 24 meter skall enligt ett EU-direktiv vara CE märkta.   
Någon kontroll av CE märkning görs för närvarande inte vid importtillfället utan CE märkningen kan ske efter importen.

Hur lång tid tar det att få hem en båt från USA?

Beroende på omlastningar och pappersarbete kan en transport ta allt mellan 20-60 dagar från det att båten är i hamn i USA, i normalfallet kan man räkna med en månad, skall båten hämtas upp någonstans i USA tar det ytterligare tid.

Vilken dokumentation behövs vid köpet?

Säljaren måste utfärda ett kvitto eller faktura det räcker oftast inte med att visa en banköverföring till tullen i Sverige
Kopia på title (amerikanskt registrerings/ägarbevis) som staten i fråga utfärdar på båtar
Power of attorney (fullmakt för speditören i USA att exportera båten)

När betalar jag frakten?

Du betalar när båten kommit till Sverige och är införtullad men innan du hämtar den i hamnen


Copyright © MiTrans AB